ทักเทค.

ฮ่องกง ไข่มุกแห่งเอเชีย มณฑลตอนใต้ของแผ่นดินจีน. - 2548 [2005]

1685-7712


ฮ่องกง (จีน)--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
ฮ่องกง (จีน)--ภาวะเศรษฐกิจ.
ฮ่องกง (จีน)--ภาวะสังคม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305