เกรียงไกร ปัญโญกาศ

คุ้มหรือไม่กับ 'ท่าเรือเชียงแสน 2' - 2549 [2006]


โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ชาติ
Greater Mekong Subregion (GMS)
โครงการก่อสร้างท่าเรือในแม่น้ำโขงเพื่อรองรับข้อตกลง 4 ชาติ
ท่าเรือเชียงแสน


เชียงแสน (เชียงราย)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305