ธนเดช กุลปิติวัน.

TWO Thumb up! We are The Champion - 2549 [2006]

ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน จิรพรรณ อัญญะโพธิ์ / โดย NOKIA Connecting Live Goes Mobile นาราตา ปัญญาวงษ์ / โดย Sony DNA One Step Ahead วุฒิกร สินธุวาทิน / โดย ฟิลิปส์ Sense and Simplicity พรรษพล มังกรพิศม์ / โดย มิตซูบิชิ Changes for the Better พรรษพล มังกรพิศม์ / โดย AIS Mission 3 Step แห่งผู้นำ วุฒิกร สินธุวาทิน / โดย สิงห์ เมืองไทยของเรา เบียร์ไทยของเรา จิรพรรณ อัญญะโพธิ์ / โดย Black Label Keep Walking พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล / โดย LUX Marketing Celebrity วุฒิกร สินธุวาทิน / โดย แพนทีน Beauty Premium Brand พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล / โดย Colgate Ways Product Driven Brand วุฒิกร สินธุวาทิน / โดย Amway The Opportunity Brand ขนิษฐา อดิศรมงคล / โดย NIVEA Single Brand Strategy ขนิษฐา อดิศรมงคล / โดย มาม่า...อร่อย อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง นาราตา ปัญญาวงษ์ / โดย เลย์ Delicious Brand พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล / โดย ดัชมิลล์ Uniqueness and Differentiation พรรษพล มังกรพิศม์ / โดย ทิฟฟี่ แผงสีเขียว จิรพรรณ อัญญะโพธิ์ / โดย

1513-5535


ธนาคารกรุงเทพ
Sony Thai Co.
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่.


ชื่อตราผลิตภัณฑ์--การตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี
ธนาคารพาณิชย์--การตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี--ไทย
โทรศัพท์เคลื่อนที่--การตลาด--การศึกษาเฉพาะกรณี--ไทย
เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า--การตลาด--สหรัฐอเมริกา
หลอดไฟฟ้า--การตลาด.
เครื่องปรับอากาศ--การตลาด--ไทย.
เบียร์--การตลาด--ไทย
สุรา--การตลาด--ไทย
สบู่--การตลาด
แชมพู--การตลาด.
ยาสีฟัน--การตลาด
โลชั่น
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป--การตลาด
ขนมขบเคี้ยว--การตลาด
นมเปรี้ยว--การตลาด
ยาแก้หวัด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305