ฐากูร โกมารกุล ณ นคร.

หล่อหลอมหลากไหลในเนื้อน้ำและความเป็นไปนครชัยศรี. - 2548 [2005]

0125-7226


นครชัยศรี (นครปฐม)--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
นครชัยศรี (นครปฐม)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305