พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย

การนับตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 - 2549 [2006]

0125-7597


ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305