ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

สำรวจเศรษฐกิจการลงทุนฟินแลนด์. - 2549 [2006]


ฟินแลนด์--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305