วิลาส นิรันดร์สุขศิริ.

แยงกี้กับปริศนาเหรียญชุด"พระเจ้ากรุงสยาม" : เครื่องบรรณาการในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กับก้าวแรก FTA สหรัฐในสยาม. - 2549 [2006]

0125-3654


เหรียญกษาปณ์.
เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล.


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 3, 2367-2394.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305