เอนก นาวิกมูล.

บัวผัน จันทร์ศรี ศิลปินแห่งชาติ รูปก็ไม่ให้ นิสัยก็ไม่พอ. Buaphan Chansri, national artist - 2534 [1991]

0125-3654


บัวผัน จันทร์ศรี, 2463-2548.


ศิลปิน--ชีวประวัติ.--ไทย
เพลงพื้นเมืองไทย.

ศิลปินแห่งชาติ เพลงพื้นบ้าน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305