อภินันท์ บัวหภักดี.

กุหลาบป่าแห่งดอยอินทนนท์. - 2549 [2006]

0125-7226


อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์.
เชียงใหม่--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305