ชาตรี ประกิตนนทการ.

70 ปี โดมธรรมศาสตร์และการเมือง. - 2549-2550 [2006-2007]

1906-1692


ปรีดี พนมยงค์ 2443-2526.
หมิว อภัยวงศ์ 2443-2506.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--อาคาร.

อาคารโดม ตึกโดม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305