ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองฮ่องกง. - 2549 [2006]


ฮ่องกง (จีน)--ภาวะเศรษฐกิจ.
ฮ่องกง (จีน)--ภาวะสังคม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305