รำไพ เกตุดี

Regional Advantage ยุทธศาสตร์เชื่อมแผ่นดินอาเซี่ยน เพิ่มอานุภาพปลาใหญ่ - 2536 [1993]


เขตการค้าเสรี--กลุ่มประเทศอาเซียน.
สินค้า--การตลาด--กลุ่มประเทศอาเซียน


กลุ่มประเทศอาเซียน--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

อาฟต้า เขตการค้าเสรีอาเซียน อาเซี่ยน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305