ไกรฤกษ์ นานา.

วารสาร "นักล่าอาณานิคม" ตีแผ่สัญญารัชกาลที่ 5 ทำไมสยามสละ"นครวัด"? - 2549 [2006]

0125-3654


นครวัด.
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 5, 2411-2453.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--กัมพูชา.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ฝรั่งเศส.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305