ปรีชา ช้างขวัญยืน.

ความตกต่ำของสตรีอินเดียโบราณ. - 2542 [1999]

0859-1415


สตรี--อินเดีย.
สตรี--ภาวะสังคม.--อินเดีย

มานวธรรมศาสตร์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305