โสภา จำนงค์รัศมี.

การปรับโครงสร้าง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย. - 2549 [2006]

0125-0892


อุตสาหกรรมท่องเที่ยว--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305