ชูขวัญ ทรัพย์มณี.

สวยด้วยสมุนไพรไทย ณ สปาแพทย์แผนไทย (Thai medical spa) - 2549 [2006]

1905-5080


สถานที่พักผ่อนเพื่อรักษาสุขภาพ--ไทย--ปทุมธานี.
การแพทย์แผนโบราณ--ไทย--ปทุมธานี.
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร--ไทย--ปทุมธานี.
เครื่องสำอางสมุนไพร--ไทย--ปทุมธานี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305