วิภาพรรณ วีระนะ.

สถานการณ์การผลิต การตลาดอ้อยและน้ำตาลทราย ปีการผลิต 2549/50. - 2550 [2007]


อุตสาหกรรมอ้อย--ไทย--2549-2550.
อุตสาหกรรมน้ำตาล--ไทย--2549-2550.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305