ฐากูร โกมารกุล ณ นคร.

บางลำพู เพียงแค่วันวานได้ผ่านพ้นจากไป. - 2549 [2006]

0125-7226


บางลำพู (กรุงเทพฯ)--การท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305