ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

วิเคราะห์นโยบายการค้าเสรีภายใต้ การแข่งขันกึ่งผูกขาด. - 2532 [1989]

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305