เดือนเพ็ญ ลิ้มศรีตระกูล.

Super marketeer. - 2549 [2006]

1513-4733


ปนัดดา เจณณวาสิน.
ชาลี จิตจรุงพร.
พลพงษ์ องค์วรวุฒิ.
สมพล ชัยสิริโรจน์.
ลักขณา ลีละยุทธโยธิน.
ปรีชา ประกอบกิจ.
อาณัติ จ่างตระกูล.
วรินทร์ ตันติพงศ์พาณิช.
สมบูรณ์ ครบธีรนนท์.
เอกรีศมิ์ อวยสินประเสริฐ.


นักการตลาด--ไทย.
การตลาด.

รถยนต์อีซูซุ เป๊ปซี เอปสัน แอร์โรว์ Amway ซัมซุง CANON บัตรเครดิตวีซ่า อินเทล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305