อรวรรณ บัณฑิตกุล.

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะบริหารสมบัติของตระกูลอย่างไร? - 2550 [2007]

1513-4733


ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร.


บริษัทเอสซี แอสเซท.


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--การจัดการ.
ชื่อตราผลิตภัณฑ์--การตลาด.

re-branding รีแบรนดิ้ง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305