ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

รำข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่ สารต้านอนุมูลอิสระสูง. - 2550 [2007]

1905-5080


สารต้านอนุมูลอิสระ.
ข้าว--การปรับปรุงพันธุ์--ไทย.
ผลิตภัณฑ์ข้าว--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305