อนาคตสดใสของเมืองหวูฮั่น - 2536 [1993]


การลงทุนของต่างประเทศ--จีน


หวูฮั่น--การเจริญเติบโต

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305