ณัฐจิตต์ บูราณทวีคูณ.

Santa Marketing สร้างแบรนด์ประเทศด้วย ซานต้า คลอส. - 2549 [2006]

1513-4733


ซานตาคลอส--ประวัติ.


ฟินแลนด์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305