ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

งามอย่างไทยด้วยผลิตภัณฑ์ "สีนิลไรซ์" เครื่องสำอางจากข้าวไทย ก้าวไกลสู่ตลาดสากล. - 2550 [2007]

1905-5080


ผลิตภัณฑ์ข้าว--ไทย.
เครื่องสำอาง.
ข้าว--ไทย.

ข้าวสีนิล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305