ฐากูร โกมารกุล ณ นคร.

เขื่อนศรีนครินทร์รอยยิ้มบนทางดิน ผืนน้ำเคล้าเสียงหัวเราะ. - 2550 [2007]

0125-7226


เขื่อนศรีนครินทร์.
กาญจนบุรี--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305