นริศา คำแก่น.

Chemical composition and antimicrobial activities of Essential oil. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของน้ำมันระเหยจากหัสคุณ. - 2546 [2003]


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0857-4421


สมุนไพร--เคมีสังเคราะห์--วิจัย.
น้ำมันหอมระเหย--วิจัย.
หัสคุณ (พืช)--วิจัย.
สารสกัดจากพืช--การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305