ธนัช สุขวิมลเสรี.

ในหลวงกับพระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมสำรวจ. - 2550 [2007]

1685-618X


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 --ความรู้--ภูมิศาสตร์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305