นภาภรณ์ แซ่ล่อ.

10 เส้นทางโรแมนติก ที่คู่รักควรไป. Ten romantic destinations to celebrate the month of love. - 2551 [2008]

บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0859-757x


แม่ฮ่องสอน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
เชียงราย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
เลย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
เชียงใหม่--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305