ชาย ซีโฮ่.

รวมหัวกันเถิดเซาท์เทิร์นซีบอร์ด. - 2536 [1993]

0857-5223


โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้


ไทย (ภาคใต้)--นโยบายเศรษฐกิจ.
ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--มาเลเซีย.
มาเลเซีย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ไทย

Southern Seaboard สามเหลี่ยมแห่งการพัฒนาภาคเหนือของมาเลเซีย เซาท์เทิร์นซีบอร์ด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305