ปาริชาติ ไชยชนะ.

กระบวนการสื่อสารฟื้นอดีต: ศึกษากรณีพระสุพรรณกัลยาและพันท้ายนรสิงห์. - 2545 [2002]

1685-5477


สุพรรณกัลยา, พระ, 2093-2135


การสื่อสาร.
รูปเคารพ--ไทย.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305