ใบทองหลาง บำรุงผิวหน้า. - 2546 [2003]

1513-6337


ผิวหน้า--การดูแลและสุขวิทยา.
ทองหลาง (พืช).

ใบทองหลาง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305