ปฏิคม พลับพลึง.

The Romance of Three Brandom. - 2551 [2008]

มีบทความประกอบ 10 บทความ.

AIS กับบทบาทผู้นำตลอดกาล. บทความที่สองชื่อ dtac อัศวินคลื่นความถี่. บทความที่สามชื่อ True ประสานสิบทิศเพื่อคนทุกชั้น. บทความที่สี่ชื่อ Handsets War. บทความที่ห้าชื่อ Nokia สัประยุทธ์ทุกเซ็กเมนต์. บทความที่หกชื่อ MOTO เท่ แบบจับต้องได้ บทความที่เจ็ดชื่อ Samsung พยัคฆ์รอติดปีก. บทความที่แปดชื่อ Sony Ericsson The Big Bang !!! บทความที่เก้าชื่อ i-Mobile ดาวรุ่งมือถือสัญชาติไทย. บทความที่สิบชื่อ

1513-5535


โทรศัพท์เคลื่อนที่--การตลาด.--ไทย

iPhone

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305