พนิดา ชาญเชาว์วานิช.

MR imaging in characterizing neurovascular contact of facial nerve : comparison between 3D-TOF and 3D-PC. การวินิจฉัยหลอดเลือดกดทับเส้นประสาทสมองคู่ที่เจ็ดด้วยเอ็มอาร์ไอโดยเปรียบวิธี 3D-TOF and 3D-PC. - 2548 [2005]


บทความภาษอังกฤษ ; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

0125-1643


เส้นประสาท--การบันทึกภาพรังสี--วิจัย.
สมอง--การบันทึกภาพรังสี--การศึกษาเปรียบเทียบ--วิจัย.
ภาพสามมิติ--การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์--วิจัย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305