ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ.

เปลือย "เรือนร่าง" ประวัติศาสตร์สิงคโปร์. - 2551-2552 [2008-2009]

1906-1692


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงคโปร์.


พิพิธภัณฑ์--สิงคโปร์.
โสเภณี--ประวัติ.--สิงคโปร์


สิงคโปร์--ประวัติศาสตร์.

โคมแดง ไชนาทาวน์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305