สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

สามเหลี่ยมอินโดจีน - 2536 [1993]

0857-5223


เขตการค้าเสรี--กลุ่มประเทศอาเซียน.
เขตการค้าเสรี--อินโดจีน

เขตการค้าเสรีอาเซียน อาฟตา อาฟต้า AFTA

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305