จับตาเศรษฐกิจเกาหลีใต้ปี 2551 : แนวโน้มชะลอตัว ต้นตอจากวิกฤตฟองสบู่ภาคสินเชื่อ & เงินเฟ้อ. - 2551 [2008]


สินเชื่อ--เกาหลี (ใต้)--2551.


เกาหลี (ใต้)--ภาวะเศรษฐกิจ--2551.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305