ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์มหานครปักกิ่งหลังโอลิมปิก : โอกาสเติบโตแต่ยังคงต้องจับตาหลายปัจจัยเสี่ยง.

ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์มหานครปักกิ่งหลังโอลิมปิก : โอกาสเติบโตแต่ยังคงต้องจับตาหลายปัจจัยเสี่ยง. - 2551 [2008]


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--จีน--ปักกิ่ง.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305