เพชร & มุก.

เอเปคกับเป้าหมายโบกอร์. - 2551 [2008]

1685-7712


ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305