วิจิตร ว่องวารีทิพย์.

การจารึกความทรงจำของท้องถิ่น : สิ่งที่ปรากฎใน 'พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์' Sacred space and the reification of locality - 2549 [2006] 2550 [2007]

มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

1686-0667


ชุมชน--ไทย--เชียงใหม่.
ชุมชน--ไทย--ลำพูน.


เชียงใหม่--ความเป็นอยู่และประเพณี.
ลำพูน--ความเป็นอยู่และประเพณี.

แอ่งลำพูน-เชียงใหม่ แอ่งเชียงใหม่-ลำพูน พื้นที่ทางสังคม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305