ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

จับกระแสเศรษฐกิจกับประธานสภาหอการค้าไทย. - 2551 [2008]

0857-8702


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305