ลังกากุมาร.

กบฏสมณทูตไทย : รอยเปื้อนทางประวัติศาสตร์ไทย-ลังกา. - 2551 [2008]

0125-3654


พุทธศาสนากับการเมือง--ศรีลังกา.
พระในพุทธศาสนา--ศรีลังกา.
พระในพุทธศาสนา--ไทย.


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ศรีลังกา.
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา, 2278-2311.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305