ศานติ ภักดีคำ.

อานามสยามยุทธ์ : ความทรงจำในเพลงโบราณกัมพูชา. - 2550 [2007]

0125-3654


เพลง--กัมพูชา.


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--เวียดนาม.
กัมพูชา--ประวัติศาสตร์.

สงครามไทย-เวียดนาม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305