สมพงษ์ ปัตตานี.

พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์. - 2552 [2009]

0859-4406


ไดโนเสาร์.
ไดโนเสาร์--ไทย--กาฬสินธุ์.
ซากดึกดำบรรพ์.


พิพิธภัณฑ์สิรินธร--ไทย--กาฬสินธุ์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305