อนาคตตลาดแม่สอดยังต้องรอรับพรุ่งนี้ - 2535 [1992]


พม่า--การค้า--ไทย.
ไทย--การค้า--พม่า.
แม่สอด (ตาก)

แม่สอด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305