ปรีดี พิศภูมิวิถี.

การปฏิวัติในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ พ.ศ. 2231 ใน "ฟอลคอนแห่งอยุธยา" และ "รุกสยาม ในพระนามของพระเจ้า" - 2550 [2007]

0125-3654


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา--พระนารายณ์มหาราช, 2199-2231.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305