ธวัชชัย ตันเสถียร.

ธนัฐศร ปัญญวุฒิ แห่งบ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา แจงมุมมองสะท้อนวงการธุรกิจสปาไทย. - 2552 [2009]

0859-192X


ธนัฐศร ปัญญวุฒิ.


การรักษาด้วยกลิ่น.
สารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย.
สถานที่พักผ่อนเพื่อรักษาสุขภาพ--การจัดการ.--ไทย
การดูแลผิวหนัง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305