อรวรรณ บัณฑิตกุล.

Look Good for Personality ธุรกิจที่หยุดไม่ได้แล้ว. - 2552 [2009]

มีบทความประกอบ 5 บทความ.

เอส เมดิคัล สปา. บทความแรกชื่อ สวยด้วยมือแพทย์ที่โรงพยาลบาลยันฮี. บทความที่สองชื่อ ความรู้ที่สร้างผ่านแบรนด์รมย์รวินทร์. บทความที่สามชื่อ ศูนย์รักษาความงามพญาไท. บทความที่สี่ชื่อ แปลงโฉม หลุดโลก. บทความที่ห้าชื่อ

1513-4733


พักตร์พิไล ทวีสิน.


เอส เมดิคัล สปา.
โรงพยาบาลยันฮี.
ศูนย์ความงามรมย์รวินท์.
ศูนย์ความงามพญาไท.
สถาบันวิลล่าเมดิกา.


ธุรกิจเสริมความงาม--ไทย--2552.
ศัลยกรรมตกแต่ง.
การฉีดเข้าผิวหนัง.
เซลล์บำบัด.

Villa Medica Asia Holistic Medical Center

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305