ชินาภา ประวัง.

มุมมองการเมืองผู้หญิงยุคใหม่ ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์. - 2552 [2009]

0857-7838


การดี เลียวไพโรจน์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305