วริษฐ์ ลิ้มทองกุล.

อนาคตความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ. - 2552 [2009]

1906-4454


จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--จีน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305